Kebajikan

Bersendirian itu perlu

Walaupun bersendirian tetap menjadi keperluan asas, kita menyaksikan peningkatan nilai yang dikaitkan dengan hubungan sosial