Rasa Ingin Tahu

Hak asasi dan hak asasi

Konsep hak asasi manusia merujuk kepada undang-undang semula jadi yang dibentuk pada zaman kuno oleh orang Rom dan berdasarkan idea rasional yang berasal dari sifat benda.