Psikologi

Kepentingan komunikasi emosi

Sering kali kita mahu menyampaikan sesuatu, tetapi yang lain menafsirkan kata-kata kita dengan sangat berbeza dari kita. Komunikasi emosi adalah kunci